Overzicht categorieën Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM)

Hieronder staat een overzicht van de categorieën van activiteiten in het Besluit omgevingsrecht artikel 2.2 a waarin een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) is aangewezen. Ook is de relatie met de omgevingsvergunning milieu toegelicht.

Kies hieronder een onderwerp om meer informatie te krijgen over de aanwijzing tot de OBM.

Zie ook