Overzicht OBM autodemontage

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor het demonteren van autowrakken een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Autodemontage

Aangewezen activiteit Het demonteren van autowrakken (Bor, 2.2a, lid 2 onder d)
Ondergrens

Geen

Bovengrens De OBM is niet vereist voor het demonteren van wrakken van voertuigen met een gewicht groter dan 3500 kilogram, zoals vrachtwagens en bussen (zie definitie autowrak in artikel 1.1 Activiteitenbesluit).
Uitzondering
  • De OBM is niet vereist voor uitsluitend het verwijderen van accessoires op verzoek van de laatste eigenaar van het autowrak om die accessoires opnieuw te gebruiken (zie artikel 4.84 Activiteitenbesluit voor de precieze formulering).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden

In het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen en volgens een BIBOB-beoordeling

Op welk moment is de OBM nodig? Continu. Er is geen extra OBM nodig voor een verandering van het bedrijf waarbij het binnen de OBM-categorie blijft.
Lex silencio van toepassing? Ja
Relatie met Bijlage I

Onderdeel C, categorie 28.10, 8° zorgt ervoor dat voor deze activiteit vanaf bepaalde grenzen een Omgevingsvergunning milieu vereist is.