Overzicht OBM opslaan van banden van voertuigen

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook Activiteitenbesluit op- en overslaan van overige bulk- en stukgoederen.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Banden van voertuigen opslaan

Aangewezen activiteit Opslaan van banden van voertuigen die afvalstoffen zijn (Bor, 2.2a, lid 2 onder c)
Ondergrens Geen
Bovengrens 10.000 ton
Uitzondering
  • De OBM is niet van toepassing als het afval binnen de inrichting is ontstaan. Bijvoorbeeld: een garage hoeft geen OBM te hebben voor het opslaan van versleten autobanden die bij normale onderhouds­werk­zaamheden aan auto's vrijkomen.
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden

In het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen en volgens een BIBOB-beoordeling.

Op welk moment is de OBM nodig? Continu. Er is geen extra OBM nodig voor een verandering van het bedrijf waarbij het binnen de OBM-categorie blijft.
Lex silencio van toepassing? Ja
Relatie met Bijlage I

Onderdeel C, categorie 28.10, 6° zorgt ervoor dat voor deze activiteit geen Omgevingsvergunning milieu vereist bij opslag van 10.000 ton of minder.