Overzicht OBM opslaan van medisch afval

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is. En welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook de Activiteitenbesluit activiteiten:

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Medisch en hygiënisch afval

Aangewezen activiteit

het opslaan van de volgende afvalstoffen afkomstig van de gezondheidszorg bij mens en dier en afkomstig van buiten de inrichting (Bor, 2.2a, lid 2 onder b):

1°. infectueuze afvalstoffen,

2°. lichaamsdelen en organen, en

3°. afvalstoffen van cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen.

Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De OBM is niet van toepassing als het afval binnen de inrichting is ontstaan. Bijvoorbeeld: een zorginstelling of prikpost hoeft geen OBM te hebben voor het eigen materiaal.
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden

In het belang van doelmatig beheer van afvalstoffen.

Op welk moment is de OBM nodig? Continu. Er is geen extra OBM nodig voor een verandering van het bedrijf waarbij het binnen de OBM-categorie blijft.
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I

Onderdeel C, categorie 28.10, 5° zorgt ervoor dat voor deze activiteit geen Omgevingsvergunning milieu vereist is.

Let op: de vrijstelling van de Omgevingsvergunning milieu geldt alleen voor opslaan. Voor herverpakken is altijd een Omgevingsvergunning milieu vereist.
Medisch afval wordt ingezameld in speciale transportverpakkingen; zodra het afval uit deze transportverpakkingen wordt gehaald is een Omgevingsvergunning milieu vereist.