Kleinschalig vergisten van mest

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor het kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen (monovergisting) een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Mestvergisting

Aangewezen activiteiten
 • het oprichten van een installatie voor het vergisten van uitslui­tend dierlijke mest met een verwerkingscapaciteit van ten hoogste 25.000 kubieke meter per jaar
 • het bij een dergelijke installatie uitbreiden van de capaciteit
 • het bij een dergelijke installatie uitbreiden van de opslagcapaciteit voor vergistinggas
 • het bij een dergelijke installatie wijzigen of uitbreiden van de bewerking van vergistinggas

(Bor, 2.2a, lid 8)

Ondergrens Geen
Bovengrens 25.000 kubieke meter per jaar
Uitzondering

De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.

Weigeringsgronden

de activiteit leidt tot een onaanvaardbaar risico voor de leefomgeving, waarbij in ieder geval wordt betrokken:

 • de ligging van de risicocontour
 • de invloed van risicovolle activiteiten in de omgeving op de installatie, en
 • de kans op gevolgen van incidenten bij de installatie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de leefomgeving
Op welk moment is de OBM nodig?

Bij:

 • oprichten van de installatie
 • uitbreiden van de capaciteit van de installatie
 • uitbreiden van de opslagcapaciteit voor vergistinggas
 • wijzigen of uitbreiden van de bewerking van vergistinggas
Lex silencio van toepassing? Ja
Relatie met Bijlage I

Er is een omgevingsvergunning milieu nodig:

 • boven de grens van 25.000 kubieke meter per jaar (cat. 7.5, onder h)
 • bij het vergisten van andere stoffen dan dierlijke meststoffen (cat. 7.5, onder h)
 • bij de opslag van vergistinggas in een of meer opslagtanks met een gezamenlijke inhoud van meer dan 20.000 liter (cat. 2.7, onder h)
 • bij het opslaan van verpompbare dierlijke meststoffen in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud groter dan 2.500 kubieke meter (cat. 7.5, onder i)