Regelgeving in ontwikkeling: toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit

Deze pagina beschrijft de komende wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Zie voor informatie over eerdere wijzigingen van het Activiteitenbesluit  het onderdeel Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit.

In deze tabel staat een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die zijn (voor)gepubliceerd.

Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling
Wijziging Planning inwerkingtreding
Wijziging energiebesparingseis Activiteitenbesluit 1 juli 2019
Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet. 1 januari 2021

Wijziging energiebesparingseis Activiteitenbesluit

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Door de wijziging komt in artikel 2.15 van het besluit een verplichting om te melden hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook komen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd.

Status
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijziging op 23 april 2018 in internetconsultatie gebracht. De reactieperiode is tot 21 mei 2018. De wijzigingen treden naar verwachting op 1 juli 2019 in werking.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het is niet de bedoeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht nog grootschalig te wijzigen of aan te vullen.

Grote toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.

Meer informatie

Zie voor algemene informatie over (toekomstige) wijzigingen:

  • De toelichtingen in het algemene deel en het artikelgewijze deel van de officiële (voor)publicaties
  • De door InfoMil gemaakte integrale versies van Activiteitenbesluit en -regeling met zichtbare wijzigingen en delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) met zichtbare wijzigingen