Overheden voor overheden Activiteitenbesluit

Via deze rubriek "Overheden voor overheden" krijgen milieu-ambtenaren de kans om informatie en producten over het Activiteitenbesluit met andere overheden uit te wisselen.

Algemeen en procedureel

Branches

Heeft u opmerkingen of vragen over de documenten? Dan kunt u deze aan ons voorleggen via het contactformulier onder vermelding van "Overheden voor overheden Activiteitenbesluit".

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.