Activiteitenbesluit en -regeling met geïntegreerde toelichting

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan de wetsartikelen met voorschriften waaraan bedrijven moeten voldoen. Bij elke wijziging van besluit of regeling is er een Nota van toelichting over deze regels. In de documenten op deze pagina staan de voorschriften en toelichtingen van alle wijzigingen overzichtelijk bij elkaar.

De documenten op deze pagina zijn namens de gemeente Leek beschikbaar gesteld door Roy Gierman. Roy Gierman was tot 1 november 2013 medewerker van team Toezicht, Controle en Handhaving van de gemeente Leek. Hij werkt nu bij de Omgevingsdienst Groningen.

2 documenten

De voorschriften en toelichtingen zijn bij elkaar gebracht in 2 documenten (Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling).

In de documenten staan bij de voorschriften de specifieke toelichtingen uit de Nota van toelichting bij het oorspronkelijke Activiteitenbesluit en die uit de diverse Nota's van toelichting bij wijzigingsbesluiten. Daarbij zijn de 'algemene delen' van de Nota's van toelichting als bijlagen aanwezig. De inhoudsopgaven zijn 'aanklikbaar'.

De documenten zijn beschikbaar in een Word-versie en als pdf-bestand:

Voorschriften en toelichtingen Activiteitenbesluit (bijgewerkt met alle wijzigingen tot en met 31 december 2023)

Voorschriften en toelichtingen Activiteitenregeling (bijgewerkt met alle wijzigingen tot en met 31 december 2023)

Gebruik

De inhoudsopgaven van de documenten zijn 'aanklikbaar'. De tekstverwerkingsfunctie 'zoeken en vervangen' geeft de mogelijkheid om informatie over een bepaald onderwerp snel te vinden (zoeken op trefwoord zonder te vervangen).

Door 'knippen en plakken' kunnen voorschriften gemakkelijk in aanschrijvingen worden overgenomen. In de pdf-versies liggen de structuren vast. Hierdoor is verspringing van tekst niet mogelijk.

Achtergrond

De basis van de documenten zijn de Staatsbladen en Staatscouranten, die te downloaden zijn van de website van de overheid. Wetswijzigingen zijn in de regel binnen een half jaar doorgevoerd.

De documenten zijn ontwikkeld vanuit de branche- en aspectcontroleprojecten die in Leek worden uitgevoerd. De documenten zijn bedoeld voor toezichthouders. Maar ze blijken ook bijzonder handig voor milieuvergunningverleners en personen die meldingen afhandelen.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisoverdracht.


Integrale versie Activiteitenbesluit- en regeling InfoMil

De  Integrale versie van Kenniscentrum InfoMil brengt de artikelen uit Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling bij elkaar. In deze versie zijn geen toelichtingen opgenomen.

Bal met integrale toelichting

Informatiepunt Leefomgeving

Het Activiteitenbesluit en grote delen van de Activiteitenregeling gaan onder de Omgevingswet op in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).