Checklist Activiteitenbesluit watersportbedrijven

Hier vindt u een checklist op maat voor milieucontroles bij watersportbedrijven met ligplaatsen.

Het document is beschikbaar gesteld door Diederik Terlaak Poot van de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) en Klaes Hille Dijkstra van de gemeente Leeuwarderadeel.

Deze checklist kan het bevoegd gezag gebruiken bij milieucontroles bij watersportbedrijven met ligplaatsen (jachthavens). Eigenaars of beheerders van jachthavens kunnen de checklist ook gebruiken voor zelfcontrole.

Per activiteit zijn de relevante voorschriften uit Activiteitenbesluit, PGS-richtlijnen en Bouwbesluit vertaald in te controleren punten.

Checklist watersportbedrijven (februari 2014) (doc, 340 kB)

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit document ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.