Tekst en Toelichting Activiteitenbesluit

Tekstentoelichting.nl is een initiatief van Lucas Oost Lievense. Het biedt de mogelijkheid om gezamenlijk informatie te delen. Aan de hand van relevante wetgeving en bijbehorende informatie kan iedereen die zich aanmeldt bij Tekstentoelichting.nl informatie zoeken, toevoegen en aanvullen via de website.

Op de website Tekst en Toelichting vindt u de tekst van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Ook aanvullingen op de toelichtingen, en eerdere toelichtingen bij gewijzigde artikelen zijn opgenomen.

Ook bevat de website een interactief forum waar er met verschillende gebruikers kennis, ervaringen en vragen uitgewisseld kunnen worden.

Hoewel de informatie op tekst en toelichting.nl en in de bijbehorende database dagelijks wordt aangevuld, blijft de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de manier waarop de informatie gebruikt wordt. Actueel geldende teksten kunnen via www.overheid.nl geraadpleegd worden.

Vragen of opmerkingen over de website Tekst en Toelichting kunt u kwijt via het contactformulier.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.