Voorbeeldbrieven melding Activiteitenbesluit

Hier vindt u informatie over de melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Voorbeeldbrieven

Beschikbaar gesteld door de gemeente Hilversum:

Als een bedrijf ondanks een verzoek van het bevoegd gezag niet meldt dat een inrichting wordt opgericht en veranderd, dan kan het bevoegd gezag met een last onder dwangsom een melding afdwingen:

Afdwingen melding (mrt 2015) (doc, 50 kB)

Als er bij een bedrijfsbezoek geconstateerd is dat er sprake is van oprichting of verandering van een inrichting en dit nog niet bij het bevoegd gezag is gemeld, dan kan het bevoegd gezag met deze brief verzoeken om een melding te doen:

Melding noodzakelijk (mrt 2015) (doc, 51 kB)

Als geconstateerd is dat er sprake is van oprichting of verandering van een inrichting die gemeld moet worden, maar dat dit niet hoeft omdat het bevoegd gezag al over voldoende gegevens beschikt, die zullen worden aangemerkt als melding.

Melding niet noodzakelijk (mrt 2015) (doc, 100 kB)

Als een bedrijf wel een melding heeft ingediend, maar niet alle benodigde gegevens heeft verschaft, dan kan het bevoegd gezag met deze brief verzoeken om de ontbrekende gegevens toe te sturen:

Melding onvolledig (mrt 2015) (doc, 59 kB)

Als een bedrijf een volledige melding heeft ingediend, kan het bevoegd gezag met deze brief de melding samenvatten en het bedrijf informeren over eventuele maatwerkvoorschriften en aanvullende onderzoeken, die op basis van de melding nodig zijn:

Melding goedkeuring (mrt 2015) (doc, 61 kB)

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek ' Overheden voor overheden ' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.


Uw onderwerpen