Voorbeeldbrieven dwangsommen Activiteitenbesluit

Hier vindt u informatie over dwangsommen in het kader van het Activiteitenbesluit.

Voorbeeldbrieven dwangsom

Met de volgende brieven kan het bevoegd gezag het voornemen om een dwangsom op te leggen kenbaar maken aan het bedrijf waar een overtreding is geconstateerd.

Beschikbaar gesteld door de gemeente Hilversum:

Afdwingen melding

Als een bedrijf ondanks een verzoek van het bevoegd gezag niet meldt dat een inrichting wordt opgericht en veranderd, dan kan het bevoegd gezag met een last onder dwangsom een melding afdwingen:

Afdwingen melding (mrt 2015) (doc, 54 kB)

Besluiten

Met deze brief kan het bevoegd gezag, na een eerder aangekondigd voornemen tot het opleggen van een dwangsom, het definitieve besluit tot het opleggen van een dwangsom kenbaar maken aan het bedrijf waar een overtreding is geconstateerd:

Definitief besluit tot opleggen dwangsom (mrt 2015) (doc, 70 kB)

Als tijdens een controle is geconstateerd dat een bedrijf zich niet aan de geluidsnormen heeft gehouden, wordt met deze brief per direct een definitieve last onder dwangsom opgelegd:

Definitief besluit tot opleggen dwangsom geluid per direct (mrt 2015) (doc, 67 kB)

Intrekken

Als na een aangekondigd voornemen om een dwangsom op te leggen, bij hercontrole is gebleken dat het bedrijf de overtreding heeft beëindigd, kan het bevoegd gezag met deze brief het voornemen kenbaar maken om de dwangsom niet op te leggen:

Voornemen tot intrekken dwangsom (mrt 2015) (doc, 48 kB)

Als na een definitief besluit tot het opleggen van een dwangsom, bij hercontrole is gebleken dat het bedrijf de overtreding heeft beëindigd, kan het bevoegd gezag met deze brief het besluit om de dwangsom in te trekken kenbaar maken aan het bedrijf:

Definitief besluit tot intrekken dwangsom (mrt 2015) (doc, 49 kB)

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze documenten ligt bij de opsteller van het product. InfoMil biedt in de rubriek 'Overheden voor overheden' ruimte voor horizontale kennisuitwisseling.