Landelijke kennisnetwerken Activiteitenbesluit

InfoMil en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben drie landelijk netwerken Activiteitenbesluit opgericht.

Lees op deze pagina wat de netwerken doen en hoe u contact kunt opnemen met de vertegenwoordigers. De netwerken hebben géén helpdeskfunctie.

Per netwerk zijn er ongeveer 25-35 toezichthouders, handhavers en vergunningverleners en vertegenwoordigers van InfoMil en IenW aangesloten. Zij hebben veel kennis over het Activiteitenbesluit.

Doel en achtergrond netwerken

Het ministerie van IenW en Kenniscentrum InfoMil peilen via de netwerken waaraan toezichthouders en vergunningverleners behoefte hebben bij de uitvoering van hun taken rondom het Activiteitenbesluit. Ook willen de initiatiefnemers van de netwerken toekomstige wijzigingen van het Activiteitenbesluit toetsen op hun praktische toepasbaarheid. De netwerkleden kunnen in een vroegtijdig stadium terugkoppelen wat wijzigingen en de praktijk betekenen.

De deelnemers aan de netwerken houden elkaar op de hoogte van hun vraagstukken en werkwijze rondom het Activiteitenbesluit. Er wordt input geleverd voor een gezamenlijke aanpak, casussen uitgewisseld en ook via PLEIO gediscussieerd.

Zij verspreiden hun opgedane kennis bij de achterban binnen de eigen organisatie of regio. Via de leden van de netwerken kunnen andere vergunningverleners, toezichthouders en handhavers ook hun mening geven over ontwikkelingen rondom het Activiteitenbesluit en aangeven welke ondersteuning zij wensen.

Bijeenkomsten

Een netwerk komt drie á vier maal per jaar bij elkaar. Als er onderwerpen zijn die voor meerdere netwerken relevant zijn, worden er gezamenlijke bijeenkomsten gehouden.

Binnen elk netwerk kunnen de deelnemers via een besloten internetplatform op Pleio ervaringen en casussen uitwisselen. Informatie die interessant is voor alle toezichthouders en vergunningverleners, vindt u op deze pagina en onder de rubriek "Overheden voor overheden".

Netwerk Activiteitenbesluit

In 2008 heeft het Kenniscentrum InfoMil samen met het ministerie van IenW (het toenmalige VROM)  het eerste "Gemeentelijk netwerk Activiteitenbesluit opgericht. Dit gemeentelijke netwerk bestond uit 20-25 gemeentelijke toezichthouders en vergunningverleners met veel kennis over het Activiteitenbesluit en vertegenwoordigers van InfoMil en het ministerie.

In 2010 zijn ook bepaalde inrichtingen waarvoor de provincie bevoegd gezag is in zijn geheel onder het Activiteitenbesluit komen te vallen. Sinds 2013 zijn daarnaast meer delen van het besluit van toepassing op vergunningplichtige provinciale inrichtingen. Provincies hebben daardoor ook te maken met het Activiteitenbesluit. In navolging op het succesvolle gemeentelijk netwerk is er daarom toen ook een "Provinciaal netwerk Activiteitenbesluit" opgestart. Sinds begin 2015 zijn het voormalig Gemeentelijk en Provinciaal Netwerk samengevoegd. Inmiddels zijn bijna alle omgevingsdiensten aangesloten, plus enkele gemeentes en provincies.

Agrarische Netwerk Activiteitenbesluit

Eind 2011 is het agrarische netwerk Activiteitenbesluit gestart. Naast InfoMil en IenW zijn in het netwerk inmiddels bijna alle Omgevingsdiensten en nog enkele gemeenten vertegenwoordigd.

Algemene Regels Water

Eind 2011 is een netwerk gestart dat zich bezighoudt met het inhoudelijke aspect water in het Activiteitenbesluit. Naast InfoMil en IenW zijn in het netwerk zowel gemeenten, provincies, Omgevingsdiensten als waterschappen en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd.

Netwerken zijn geen helpdesk

De deelnemers aan de netwerken beantwoorden geen helpdeskvragen over het Activiteitenbesluit. Vragen over het Activiteitenbesluit kunt u stellen aan:

Contact

De netwerkleden vormen wel een aanspreekpunt waar u terecht kunt met signaleringen, knelpunten en het delen van uw ervaringen. Via ons contactformulier kunt u hen benaderen. Vermeldt u hierbij:

  • het netwerk waarvoor uw bericht bestemd is;
  • de organisatie waarvoor uw bericht bestemd is.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Informatiepunt Leefomgeving