Werkversies besluit en regeling

In dit dossier vindt u handige werkversies van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Voorschriften en toelichtingen zijn op een overzichtelijke manier bij elkaar gebracht.