Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit

Deze pagina's beschrijven de belangrijkste wijzigingen van het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sinds 2008. Een tabel geeft een chronologisch overzicht van de activiteiten en branches die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Geen volledig overzicht

Naast de wijzigingen, zoals beschreven op onderstaande pagina's, zijn er veel andere ontwikkelingen die hebben geleid tot aanpassing van het Activiteitenbesluit en of de Activiteitenregeling. Zie voor een volledig overzicht van alle aanpassingen:


Uw onderwerpen

Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit

Overgangsrecht

Volgens het algemene overgangsrecht geldt na het vervallen van de vergunningplicht een minder streng vergunningvoorschrift nog 6 maanden als maatwerk. Als het Activiteitenbesluit of de –regeling maatwerk mogelijk maken, dan gelden de minder strenge vergunningvoorschriften zelfs 3 jaar als maatwerk.