Regelgeving in ontwikkeling: toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit

De Activiteitenregeling wijzigt alleen nog met onderstaande publicatie. Het Activiteitenbesluit wordt niet meer gewijzigd.

Wijziging Activiteitenregeling door PGS 31

In deze wijziging van de Activiteitenregeling gaat het om het aanpassen van de verwijzingen naar de nieuwe PGS 31 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en nieuwe versie van NEN 1059 gasvoorzieningssystemen. De PGS 31 gaat gelden voor bepaalde opslag in tanks van polyesterhars, PER (perchloorethyleen), organische oplosmiddelen en benzine bij autodemontagebedrijven.

Status
De wijziging is 20 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. De inwerkingtreding is 1 juli 2020.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht niet meer grootschalig wijzigen.

Toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.