Regelgeving in ontwikkeling: toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit

Op dit moment zijn er geen wijzigingen van het Activiteitenbesluit of de Activiteitenregeling (voor)gepubliceerd.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het is niet de bedoeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht nog grootschalig te wijzigen of aan te vullen.

Grote toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.