Wijziging Activiteitenregeling in verband met actualisatie PGS-richtlijnen per 1 december 2013

Sinds1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 15, 25, 28 en 30 voor:

  • Afleveren van brandbare vloeistoffen en aardgas.
  • Opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks.
  • Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking.

Deze wijziging van de Activiteitenregeling is op 29 november 2013 gepubliceerd in Staatscourant 2013, nummer 32887.

Deze PGS-richtlijnen hadden een nieuwe indeling gekregen en waren daardoor hernummerd. Daarnaast waren de richtlijnen op punten geactualiseerd, zodat zij de beste beschikbare technieken (BBT) weergeven.

De wijziging van de Activiteitenregeling had als doel om de verwijzingen naar de PGS-richtlijnen kloppend te maken en om inhoudelijke wijzigingen op te nemen. Ook is ervoor gekozen om de bodem- en keuringsvoorschriften zoveel mogelijk in de regeling zelf uit te schrijven.

Een aantal in het oog springende gevolgen van deze actualisatie zijn:

  • PGS 15: de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is verder uitgewerkt.
  • PGS 25: voor het inpandige afleveren van aardgas gelden nu minimaal dezelfde eisen als aan het afleveren in de buitenlucht.
  • PGS 28 en 30: de keuringstermijnen en interne afstanden zijn versoepeld, een aantal bodembeschermende voorzieningen zijn nader uitgewerkt en de eisen aan mobiel opslaan en afleveren zijn gewijzigd.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen staan in het Wijzigingenoverzicht Activiteitenregeling 1-12-2013 (doc, 560 kB).

In de integrale teksten van 1 januari 2014 is zichtbaar gemaakt wat er met deze wijziging is aangepast in de Activiteitenregeling.