Transponeringstabel Activiteitenregeling 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 is de indeling van de Activiteitenregeling gewijzigd.

Een aantal activiteiten is verplaatst van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3, waardoor de voorschriften ook van toepassing zijn op vergunningplichtige bedrijven. Daarnaast zijn binnen hoofdstuk 3 en 6 nog meer paragraaf- en artikelnummers gewijzigd, waarmee de activiteiten logischer zijn geordend.

Met deze transponeringstabel op deze pagina is snel te zien welke paragrafen en artikelen in de Activiteitenregeling zijn gewijzigd.

Ook in het Activiteitenbesluit hebben verschuivingen plaatsgevonden. Zie daarvoor de Transponeringstabel Activiteitenbesluit 2013.

Transponeringstabel Activiteitenbesluit 2013: van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3

Activiteit

Paragraaf voor
1 januari 2013

Paragraaf vanaf
1 januari 2013

Artikel voor
1 januari 2013

Artikel vanaf
1 januari 2013

Stookinstallatie 4.2.1 deel 3.2.1 4.36 3.7k
Noodstroomaggregaat 4.8.6 deel 3.2.1 4.110 3.7l
Koelinstallatie 4.2.2 3.2.6 4.37 3.16b
Parkeergarage 4.6.1 3.3.4 4.85 3.27l
Jachthaven 4.8.2 3.3.5 4.106 3.27m
Vullen gasflessen 4.1.6 3.4.8 4.33 3.71a
Opslaan gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank deel 4.1.3.1 3.4.9 4.13
4.14
4.15
4.17
4.18
4.18a
4.19
3.71b
3.71c
3.71d
3.71e
3.71f
3.71g
3.71h
6.1 6.1 6.10 6.5ha
Bereiden voedingsmiddelen 4.8.3 3.6.1 4.107 3.103
Slachten, uitsnijden 4.8.4 3.6.2 4.108
4.108a
3.104
3.105
Traditioneel schieten 4.8.7 3.7.2 4.111 3.114
6.1 6.1 6.11b 6.5j
Transponeringstabel Activiteitenbesluit 2013: Wijzigingen binnen een hoofdstuk
Activiteit Paragraaf voor
1 januari 2013
Paragraaf vanaf
1 januari 2013
Artikel voor
1 januari 2013
Artikel vanaf
1 januari 2013
Warmtekrachtinstallatie 3.2.1 deel 3.2.1 3.5
3.6
3.7
3.7 besluit
vervallen
3.7l
Opslaan van propaan in tanks 3.3.3 3.4.1 3.28-3.31 3.28-3.31
(niet gewijzigd)
Opslaan van diverse stoffen in ondergrondse opslagtanks 3.3.4 3.4.2 3.33-3.38 3.33-3.38
(niet gewijzigd)
Op- en overslag goederen 3.3.6 3.4.3 3.39-3.55 3.39-3.55
(niet gewijzigd)
Autodemontage 3.3.7 3.3.3 3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.27c
3.27d
3.27e
3.27f
3.27g
3.27h
3.27i
3.27j
3.27k