Vroegere agrarische AMvB's en richtlijnen mestbassins

Hier vindt u informatie over vijf voormalige Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) voor land- en tuinbouwbedrijven. Deze AMvB's gelden niet meer. Het Activiteitenbesluit is hiervoor in de plaats gekomen. 
Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw en het Besluit mestbassins golden tot 1 januari 2013. Het Besluit melkrundvee en het Besluit akkerbouw waren voorlopers van het Besluit landbouw en golden tot 6 december 2006. De AMvB's waren gebaseerd op het toenmalige artikel 8.40 (en soms ook 8.44) van de Wet milieubeheer.

Besluit landbouw

Koeien in stal2

Informatie over het Besluit landbouwbedrijven milieubeheer

Besluit mestbassins

Informatie over het Besluit mestbassins milieubeheer

Besluit akkerbouw

boerophet land

Informatie over het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer

Besluit glastuinbouw

kas met bloemen2

Informatie over het Besluit glastuinbouwbedrijven milieubeheer

Besluit melkrundvee

melkveehouder bezig met melken2

Informatie over het Besluit melkrundveebedrijven milieubeheer