Vervallen bepalingen Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen

Bepalingen niet opgenomen in het Activiteitenbesluit

Per 1 januari 2008 is, met het in werking treden van het Activiteitenbesluit, deze AMvB ingetrokken.

Enkele bepalingen van deze AMvB zijn niet opgenomen in het Activiteitenbesluit. Dit sluit niet uit dat volgens andere regelgeving, zoals Bouw- of Arbo-regelgeving, deze onderwerpen nog wel gereguleerd zijn. Welke bepalingen zijn vervallen, en wat de reden hiervan is, is hieronder aangegeven. Het overzicht van de vervallen bepalingen is niet uitputtend.

Bijlage: voorschrift 1.6.5

Acculaders en accu's zijn tijdens het laden opgesteld in een goed geventileerde ruimte.

Vervallen: voorschrift over ventilatie. Dit betreft Arbo-regelgeving.

Bijlage: voorschrift 2.2.5

Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motorvoertuig die brandstof bevatten. In de werkplaats en in enig ander gebouw van de inrichting worden geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen bijgevuld, met uitzondering van brandstof die in de categorie brandbare vloeistof valt. De brandstofreservoirs zijn, behalve tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten.

Vervallen: het verbod om brandstoftanks binnen bij te vullen. Tanken van motorbrandstoffen is een aparte activiteit en het bijvullen met een jerrycan is voornamelijk Arbo-regelgeving.

Bijlage: voorschrift 2.2.6

Een brander van een hogedrukreiniger is voorzien van een vlambeveiliging.

Vervallen: gehele voorschrift. Betreft brandveiligheid wat geregeld is in het Bouwbesluit 2012.

Bijlage: voorschrift 2.2.7

Een brandstoftank van een hogedrukreiniger krijgt geen hogere temperatuur dan 40 °C.

Vervallen: gehele voorschrift. Betreft brandveiligheid wat geregeld is in het Bouwbesluit 2012.

Bijlage: voorschrift 2.2.11

Plafonds en wanden van een in- of aanpandig gelegen werkplaats zijn zodanig dampdicht uitgevoerd dat geen geurhinder kan ontstaan in in- of aanpandig gelegen woningen door uitlaatgassen of olie-, benzine, verf- of oplosmiddeldampen.

Vervallen: gehele voorschrift. Betreft Bouwbesluit 2012.


Zie ook