Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer


Publicatie ontwerp: Stcrt. 1998, 204 (26-10-1998)
Publicatie Besluit: Stb. 2000, 278 (06-07-2000)
In werking: 1-10-2000
Vervallen: 1-1-2008

toelichting

De 8.40-AMvB waarop onderstaande pagina betrekking heeft, is niet meer in werking. Hij is vervangen door het Activiteitenbesluit. De onderstaande informatie is bewaard gebleven omdat deze in sommige gevallen nog relevant kan zijn.