Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer

Publicatie ontwerp: Stcrt. 1999, 209 (29-10-1999)
Publicatie Besluit:
Stb.2001, 487 (10-10-2001)
In werking: 1-12-2001
Vervallen: 1-1-2008

De 8.40-AMvB waarop onderstaande pagina betrekking heeft is niet meer in werking. Hij is vervangen door het Activiteitenbesluit. De onderstaande informatie is bewaard gebleven omdat deze in sommige gevallen nog relevant kan zijn.

Officiële publicaties

Vervallen bepalingen

Bij de omzetting van het besluit naar het Activiteitenbesluit is een aantal bepalingen vervallen.

Infobladen


Zie ook