2021: Vervallen paragraaf tandheelkunde en actualisatie Activiteitenregeling

Ook in 2021 wijzigde het Activiteitenbesluit en de -regeling. Op 1 januari verviel de paragraaf over tandheelkunde. Per 1 augustus is de Activiteitenregeling geactualiseerd en op 16 oktober was er nog een aanpassing in bijlage I.

Vervallen paragraaf over tandheelkunde

Op 1 januari 2021 verviel paragraaf 3.8.1 over tandheelkunde in het Activiteitenbesluit. De wijziging was 15 februari 2019 al gepubliceerd, in Staatsblad 2019, nummer 55. Deze publicatie wijzigde ook het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer.

De bedrijven blijven, afhankelijk van hun andere activiteiten, mogelijk wel onder het Activiteitenbesluit vallen. Eisen in het Activiteitenbesluit waren er alleen voor amalgaamafscheiders. Sinds1 januari 2021 staan deze eisen in de direct werkende kwikverordening (EU) 2017/852. Inhoudelijk bleven de eisen hetzelfde.

Actualisatie Activiteitenregeling

Deze wijzigingsregeling actualiseerde enkele artikelen en de lijsten met stoffen van bijlage 12a, 12b en 13 van de Activiteitenregeling. De wijzigingen gaan vooral over lucht, in verband met CLP, REACH en ZZS. Ook wijzigde het zuiveringsrendement van afvalwater uit de glastuinbouw. Tot slot was er een wijziging in verband met de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De wijzigingsregeling is 30 juli 2021 gepubliceerd in Staatscourant 2021, nummer 35784. De wijzigingen gelden sinds 1 augustus 2021.

Met de Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer om teerhoudend asfalt aan te merken als gevaarlijk afval werd op 16 oktober 2021 bijlage 1 van de Activiteitenregeling gewijzigd.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale versie van 1 november 2021 kunt u zien welke delen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling wijzigen door de aanpassingen.