2021: Vervallen paragraaf tandheelkunde en actualisatie Activiteitenregeling

Ook in 2021 wijzigde het Activiteitenbesluit. Op 1 januari verviel de paragraaf over tandheelkunde en per 1 augustus is de Activiteitenregeling geactualiseerd.

Vervallen paragraaf over tandheelkunde

Op 1 januari 2021 verviel paragraaf 3.8.1 over tandheelkunde in het Activiteitenbesluit. De wijziging was 15 februari 2019 al gepubliceerd, in Staatsblad 2019, nummer 55. Deze publicatie wijzigde ook het Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer.

De bedrijven blijven, afhankelijk van hun andere activiteiten, mogelijk wel onder het Activiteitenbesluit vallen. Eisen in het Activiteitenbesluit waren er alleen voor amalgaamafscheiders. Sinds1 januari 2021 staan deze eisen in de direct werkende kwikverordening (EU) 2017/852. Inhoudelijk bleven de eisen hetzelfde.

Actualisatie Activiteitenregeling

Deze wijzigingsregeling actualiseerde enkele artikelen en de lijsten met stoffen van bijlage 12a, 12b en 13 van de Activiteitenregeling. De wijzigingen gaan vooral over lucht, in verband met CLP, REACH en ZZS. Ook wijzigde het zuiveringsrendement van afvalwater uit de glastuinbouw.

De wijzigingsregeling is 30 juli 2021 gepubliceerd in Staatscourant 2021, nummer 35784. De wijzigingen gelden sinds 1 augustus 2021.