2022: Overbruggingsregeling windturbineparken en havenontvangstvoorzieningen

Ook in 2022 waren er nog wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Implementatie tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Door de implementatie van de tweede Richtlijn havenontvangstvoorzieningen (EU/2019/883) wijzigde van het Activiteitenbesluit artikel 3.26j over het havenafvalplan. De inwerkingtreding was 1 juni 2022.

De bepalingen voor niet-aangewezen jachthavens zijn gelijk getrokken met de bepalingen  voor havens die zijn aangewezen op basis van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs). Daarnaast is er sinds de wijziging de mogelijkheid voor kleine, niet-commerciële jachthavens om een ontheffing te vragen voor het opstellen van een havenafvalplan.

Tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken

Door een uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over een windturbinepark konden de voorschriften voor windturbines in paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit niet meer worden toegepast. Het Rijk stelt  nieuwe regels op voor onder de Omgevingswet. Tot die tijd geldt vanaf 1 juli 2022 een overbruggingsregeling. Deze bestaat uit een wijzigingsbesluit dat met name het Activiteitenbesluit wijzigt en een wijzigingsregeling die met name de Activiteitenregeling  wijzigt.

Voor bestaande windparken vervangt de overbruggingsregeling  de niet meer geldende regels. Met bestaand bedoelen we zoals de situatie was op 30 juni 2021, de datum van de uitspraak. De regeling voegt een nieuwe paragraaf 3.2.3a toe aan het Activiteitenbesluit en de -regeling met hetzelfde beschermingsniveau als de vervallen regels.

Voor nieuwe windparken zijn er door de overbruggingsregeling geen Rijksregels meer. De regels in paragraaf 3.2.3 gelden nog wel voor 1 of 2 losse windturbines.

Het wijzigingsbesluit is 13 mei gepubliceerd in het Staatsblad, de wijzigingsregeling is 21 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees elders meer over de gevolgen van de uitspraak per type inrichting met windturbines.