2018: Zuiveringsplicht glastuinbouw, energiebesparende maatregelen, CO-meting stookinstallaties

Op 1 januari 2018 waren er wijzigingen over zuiveringsplicht voor lozingen vanuit de glastuinbouw en eisen voor driftreducerende technieken. Ook werden er nieuwe energiebesparende maatregelen toegevoegd aan de regeling ('3e lichting'). In december 2017 en in april 2018 zijn er wijzigingen over stookinstallaties doorgevoerd.

Wijziging Activiteitenbesluit zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken

Sinds 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwater lozingen uit de glastuinbouw. Het zuiveringsrendement is 95%. Open teelt-bedrijven moeten driftreducerende technieken toepassen van meer dan 75%.

Status
Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd, op 28 november 2017 de wijzigingsregeling. De wijzigingen traden op 1 januari 2018 in werking.

Meer informatie geven de volgende pagina's:

Wijziging Activiteitenregeling erkende maatregelen voor energiebesparing (3e lichting)

Bijlage 10 van de Activiteitenregeling is uitgebreid met erkende energiebesparende maatregelen voor een aantal de sectoren. Het gaat om drukkerijen, papier en karton, bouwmaterialen, verf en drukinkt, tankstations en autowasinrichtingen, meubels en hout, bedrijfshallen en detailhandel.

Status
De Staatscourant publiceerde de wijzigingen op 14 december 2017. De inwerkingtreding was op 1 januari 2018.

Zichtbare wijzigingen

In de integrale versie van januari 2018 kunt u zien wat er is gewijzigd in Activiteitenbesluit en -regeling met bovenstaande twee wijzigingen en die over stookinstallaties van eind 2017.

Wijziging Activiteitenregeling CO-meting stookinstallaties

Op 5 april was er een wijziging voor de meting van koolmonoxide voor middelgrote stookinstallaties. De verplichte CO-meting bij de keuring geldt sindsdien alleen voor installaties die vanaf 20 december 2018 in gebruik worden genomen.