Gevolgen Raad van State uitspraak windturbineparken verzameld op de site

Een recente Raad van State uitspraak over een windturbinepark heeft gevolgen voor ruimtelijke inpassing, vergunningverlening en het toepassen van de regels in het Activiteitenbesluit.

Bestaande vergunningen en bestemmingsplannen blijven geldig en vergunde windturbineparken hoeven niet te worden stilgezet. Voor meldingsplichtige inrichtingen type B met 1 of 2 windturbines verandert er niets door de uitspraak.

Alle beschikbare informatie staat verzameld op de pagina Gevolgen Raad van State uitspraak windturbineparken.