Informatieplicht benzine met bio-ethanol naar Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Het gaat over het informeren van de consument door tankstations over benzine waar bio-ethanol is bijgemengd. De meeste eisen gaan per 1 oktober 2019 van het Activiteitenbesluit naar het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Inhoud van de wijziging

Het grootste deel van de huidige eisen in het Activiteitenbesluit staat vanaf 1 oktober 2019 in het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Een deel van de huidige eisen komt te vervallen. Het gaat om het verplicht aanbieden van benzine met maximaal 5% toegevoegde ethanol (E5 benzine). Het laten vervallen hangt samen met de invoering het verplicht aanbieden van benzine met maximaal 10% toegevoegde ethanol (E10).

Gepubliceerde tekst

De wijziging is op 26 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Achtergrond

Dit besluit geeft invulling aan de voorgenomen invoering van de E10 verplichting. Dit staat in de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer van 30 maart 2017.