Informatieplicht benzine met bio-ethanol naar Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

Er komt een wijziging van artikel 3.21 van het Activiteitenbesluit. De wijziging is 29 januari 2019 voorgepubliceerd en staat tot 4 weken na deze datum open voor inspraak.

Inhoud van de wijziging

Het gaat over het informeren van de consument door tankstations over benzine waar bio-ethanol is bijgemengd. De meeste eisen gaan van het Activiteitenbesluit naar een ander besluit.

Het grootste deel van de huidige eisen in het Activiteitenbesluit komt vanaf 1 oktober 2019 te staan in het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Een deel van de huidige eisen komt te vervallen. Het gaat om het verplicht aanbieden van benzine met maximaal 5% toegevoegde ethanol (E5 benzine). Het laten vervallen hangt samen met de invoering het verplicht aanbieden van benzine met maximaal 10% toegevoegde ethanol (E10).

Gepubliceerde tekst en inspraakperiode

De wijziging is op 29 januari 2019 voorgepubliceerd in de Staatscourant en staat tot 4 weken na deze datum open voor inspraak.

Achtergrond

Dit besluit geeft invulling aan de voorgenomen invoering van de E10 verplichting. Dit staat in de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer van 30 maart 2017.

Andere wijzigingen van het Activiteitenbesluit

Zie voor een actueel en volledig overzicht van alle wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling de pagina Regelgeving in ontwikkeling Activiteitenbesluit.


Uw onderwerpen