Vragen en antwoorden Activiteitenbesluit, omgevingsvergunning milieu en OBM

Via de onderstaande pagina's komt u bij vragen en antwoorden over het Activiteitenbesluit in relatie tot de omgevingsvergunning milieu en de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM).

De vragen en antwoorden gaan vooral over de verplichting tot een omgevingsvergunning milieu, in Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Meer informatie hierover kun je vinden op de pagina eerste kennismaking met het Activiteitenbesluit.

Zie ook andere vragen en antwoorden dossiers over het Activiteitenbesluit:


Zie ook: van Bijlage I Activiteitenbesluit naar Bijlage I Bor