Wanneer leidt opslag van munitie tot vergunningplicht?

Vraag

Is een inrichting, bijvoorbeeld een politiebureau, waar opslag van munitie plaatsvindt vergunningplichtig?

Antwoord

Indien meer dan 250.000 munitiepatronen of hagelpatronen voor vuurwapens dan wel onderdelen daarvan worden opgeslagen is de inrichting vergunningplichtig (Categorie 3.6g, Bijlage I, Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).

De voorschriften voor de opslag van patronen staan in artikel 4.4 van het Activiteitenbesluit. Hierbij is een afstandseis opgenomen van 8 meter bij de opslag van meer dan 10.000 patronen voor vuurwapens.

Voor de opslag van minder dan 10.000 kg patronen gelden er dus geen eisen. Dit komt overeen met wat beschouwd wordt als een inrichting op grond van categorie 3.1 en 3.2 van Bor Bijlage I:

De opslag van ontplofbare stoffen is op basis van categorie 3.1 van Bijlage I van het Bor een activiteit die beschouwd wordt als een inrichting. Op grond van categorie 3.2, Bijlage I Bor wordt de opslag van ontplofbare stoffen tot ten hoogste de volgende hoeveelheden niet beschouwd als een inrichting:
a. 10 000 tot gevarengroep 1.4 van het VLG behorende patronen dan wel onderdelen daarvan voor vuurwapens met een kaliber van niet meer dan 13,2 mm of voor schietgereedschap.