Bor bijlage I onderdeel A: definities - inclusief Activiteitenbesluit definities

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan over diverse definities in het Activiteitenbesluit en in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In veel gevallen komen deze overeen.