Wat is shredderen?

Vraag

In het Besluit omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit is geen definitie gegeven van de term shredderen. Wat wordt verstaan onder shredderen? Is dit hetzelfde als verkleinen?

Antwoord

Met shredderen wordt in het Besluit omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit het verkleinen in een shredderinstallatie bedoeld. Shredderen is niet hetzelfde als verkleinen, maar het is een vorm van verkleinen.

Er zijn ook andere vormen van verkleinen, die niet vallen onder het begrip shredderen. Zoals zagen of schaven van een product,  waarbij als bijproduct (restafval) spanen of krullen ontstaan. De laatste bewerkingen zijn zogenaamde verspanende bewerkingen. Shredderen is geen verspanende bewerking, omdat er geen bijproducten ontstaan.