Valt het verplaatsen van goederen of materiaal binnen het productieproces onder de term ‘overslag’?

Vraag

Valt het verplaatsen van goederen of materiaal binnen het productieproces onder de term ‘overslag’ in het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Nee, met de term ‘overslag’ worden niet de handelingen binnen een productieproces bedoeld.

Het Activiteitenbesluit definieert het begrip ‘overslag’ niet. Wat wordt er dan onder verstaan?

Overslag is te beschouwen als een handeling binnen het transportproces tussen een onderneming en een andere partij (onderneming of particulier). Bij overslag gaat het om ‘het van en naar een transportmiddel verplaatsen van goederen of materialen’. Onder overslag vallen bijvoorbeeld het lossen, (be)laden, overladen of (over)hevelen van goederen of materialen.

Er is geen sprake van overslag als goederen zijn aangeleverd bij een onderneming en in voorraad liggen voor gebruik in een eigen productieproces. Dit is dan namelijk niet meer te beschouwen als transportproces tussen een onderneming en een andere partij.

Er is wel weer sprake van overslag als in voorraad gehouden goederen worden beladen voor transport naar een andere onderneming of particulier.