Waarom maakt de regelgeving een onderscheid in houtpellets en biomassa?

Vraag

Waarom maken het Besluit omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit een onderscheid in houtpellets en biomassa? Dit zijn toch vergelijkbare stromen?

Antwoord

Houtpellets vallen niet altijd onder de definitie van biomassa. Door ze apart te noemen zijn de grenzen voor vergunningplicht voor alle soorten houtpellets gelijk.

Het maakt voor de vergunningplicht ook niet uit of in een stookinstallatie biomassa of houtpellets worden verstookt.

Ook is door het apart noemen van biomassa en houtpellets duidelijker dat het verstoken van andere vaste brandstoffen vergunningplichtig blijft.

Het verschil tussen de twee stromen is dat biomassa vaak een afvalstof is en dat houtpellets bewust worden geproduceerd als brandstof. De emissie eisen zijn gelijk.

Wanneer is het verstoken van houtpellets of biomassa vergunningplichtig?

Het verstoken van houtpellets of biomassa kan nog vergunningplichtig zijn als het ook afvalstoffen zijn of als de stookinstallatie heel groot is.

Lees hier meer over in vraag en antwoord "Is een inrichting met een houtgestookte kachel of ketel vergunningplichtig?".

Houtpellets worden bewust geproduceerd als brandstof, vaak uit speciaal hiervoor aangelegde bossen. Maar van afvalhout kan men ook bewust houtpellets maken. Ook als dit bijvoorbeeld goed timmerhout zou zijn.

Stel een bedrijf gebruikt in zijn verwarmingsinstallatie afvalhout als brandstof. Daarbij voldoet het aan de voorwaarden om dit zonder vergunning te mogen doen. Als er onvoldoende afvalhout beschikbaar is, verstookt het bedrijf in dezelfde installatie bewust als brandstof geproduceerde houtpellets.

Als het Besluit omgevingsrecht houtpellets niet apart zou noemen, dan wordt dit bedrijf vergunningplichtig op het moment dat het deze houtpellets gebruikt in zijn verwarmingsinstallatie.

Met het apart noemen van houtpellets benadrukt de wetgever dat inzet van de vaste brandstoffen biomassa en houtpellets onder voorwaarden zonder vergunning mogelijk is. Ook is hierdoor duidelijk dat voor inzet van andere vaste brandstoffen, zoals steenkool, in alle gevallen een vergunning nodig blijft.

Welke emissie eisen gelden voor het verstoken van biomassa en houtpellets?

De Rijksoverheid stimuleert de inzet van biomassa. Om deze reden zijn de emissie-eisen voor het verstoken van biomassa en houtpellets in paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit (zie Handleiding) minder streng dan die voor andere brandstoffen.

De emissie-eisen voor houtpellets worden in paragraaf 3.2.1 weliswaar apart genoemd bij kleine ketels, maar zijn in het huidige besluit gelijk aan die van biomassa. Voor ketels boven 1 MW staan houtpellets niet genoemd, omdat dit in de praktijk niet voorkomt.

Voor het verstoken van andere vaste brandstoffen is een vergunning nodig en hiervoor geldt paragraaf 3.2.1 niet.