Leidt opslag van afgedankte elektr(on)ische apparatuur tot vergunningplicht?

Vraag

Is voor de opslag van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bij een inrichting een omgevingsvergunning milieu nodig?

Antwoord

Meestal is de opslag van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet vergunningplichtig. De uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in Bor, Bijlage I, categorie 28.10, onder 1o, 4ao,  9o, 11o en 25o.

Alle andere vormen van opslag van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bij een inrichting vallen niet onder deze uitzondering. Deze hebben wél een omgevingsvergunning milieu nodig.

Uitleg uitzonderingen vergunningplicht

Voor de opslag van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Wm-inrichtingen geldt geen vergunningplicht in de volgende gevallen (zie omschrijving in de tabel). De toelichting op de uitzonderingen staan onder de tabel.

Uitzonderingen vergunningplicht afval

Bedoeld voor

Uitzondering

Inrichtingen (algemeen) De inrichting slaat afgedankte apparatuur op die ontstaan is in de eigen inrichting (Bor, Bijlage I, categorie 28.10, onder 1o)
Inrichtingen (algemeen) Een inrichting slaat maximaal op 6000 vierkante meter afgedankte apparatuur op, die een ongevaarlijke afvalstof is (Bor, Bijlage I, categorie 28.10 onder 25o)
Gemeente De gemeente geeft uitvoering aan titel 10.4 van de Wet milieubeheer (Bor, Bijlage I, categorie 28.10, onder 4ao)
Gemeente De gemeente slaat ten hoogste 100 kubieke meter afgedankte apparatuur op van een distributeur die de apparatuur ingenomen heeft van particuliere huishoudens (Bor, Bijlage I, categorie 28.10, onder 9o)
Distributeur De distributeur slaat ten hoogste 100 kubieke meter afgedankte apparatuur op (Bor, Bijlage I, categorie 28.10, onder 9o)
Kringloopbedrijven, weggeefwinkels en andere sectoren die zich richten op het als product recyclen van afgedankte apparatuur Een inrichting voor het voor recycling als product geschikt maken, slaat maximaal op 1000 vierkante meter afgedankte apparatuur op. Dit geldt voor afgedankte apparatuur die een gevaarlijke afvalstof is (Bor, Bijlage I, categorie 28.10 onder 11o)

Een inrichting slaat maximaal 6000 vierkante meter afgedankte apparatuur op, die een ongevaarlijke afvalstof is

Als het om ongevaarlijke afvalstoffen gaat dan is voor het opslaan van afgedankte apparatuur geen omgevingsvergunning milieu nodig als de opslagoppervlakte ten hoogste 6000 vierkante meter is. Deze opslag kan plaatsvinden bij elke inrichting dus niet per se een inrichting die zich richt op productrecycling.

De gemeente geeft uitvoering aan titel 10.4 van de Wet milieubeheer

Het gaat dan om afgedankte apparatuur die de gemeente inneemt op de milieustraat van een particulier huishouden. De gemeente mag dit zonder vergunning onbeperkt doen.

De gemeente slaat ten hoogste 100 kubieke meter afgedankte apparatuur op van een distributeur die de apparatuur ingenomen heeft van  particuliere huishoudens

In de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (artikel 3 lid 2) staat dat ook een distributeur die apparatuur inneemt van particuliere huishoudens de afgedankte apparatuur bij de gemeente mag inleveren. De gemeente wordt niet vergunningplichtig als zij deze apparatuur opslaat. Wel is er een maximale hoeveelheid van 100 kubieke meter.

De distributeur slaat ten hoogste 100 kubieke meter afgedankte apparatuur op

In de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (artikel 4) staat dat een distributeur verplicht is om als een particulier een nieuw apparaat koopt, een afgedankt apparaat in te nemen.

Dit wordt ook wel de 'oud-voor-nieuw' regeling genoemd. De opslag hiervan is niet vergunningplichtig. Het gaat hierbij om de tijdelijke opslag bij winkels, postorderbedrijven en de daaropvolgende opslag bij distributiecentra of transportbedrijven, zodat zij niet vergunningplichtig worden van de wettelijke verplichting om afgedankte apparatuur in te nemen. Transportbedrijven worden hier ook genoemd, omdat het voorkomt dat een winkel een transportbedrijf inhuurt om de apparatuur vanaf de consument direct terug te brengen naar de producent of importeur.

In de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (artikel 5) staat dat een distributeur met een verkoopoppervlak voor elektrische en elektronische apparatuur van ten minste 400 vierkante meter kleine afgedankte apparatuur moet innemen. De consument kan de kleine apparatuur gratis inleveren zonder dat een nieuw apparaat wordt gekocht.

Voor de opslag van deze apparatuur bij die distributeur is geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel is er een maximale hoeveelheid van 100 kubieke meter.

Een inrichting voor het voor recycling als product geschikt maken, slaat  maximaal 1000 vierkante meter afgedankte apparatuur op

Kringloopbedrijven, weggeefwinkels en andere sectoren die zich richten op het als product recyclen van afgedankte apparatuur, hebben voor het opslaan van deze apparatuur geen omgevingsvergunning milieu nodig als de opslagoppervlakte ten hoogste 1000 vierkante meter is. De vrijstelling geldt voor afgedankte apparatuur die een gevaarlijke afvalstof is.

Van productrecycling is bijvoorbeeld sprake bij het vervangen van deurrubbers voor de koelkast of vervanging van de accu. Of het testen van een PC om te zien of deze het doet en uit de test blijkt dat het apparaat het doet.

Een inrichting die apparatuur ontmanteld valt hier niet onder.