Is (alleen) opslag of overslag ook 'nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen'?

Vraag

Valt opslag en overslag ook onder nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen, zoals genoemd onder Bor, Bijlage I, Onderdeel C, categorie 28.10? Is dus een inrichting waar alleen opslag of overslag van afvalstoffen plaatsvindt een inrichting voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen?

Antwoord

Ja, opslag en overslag voorafgaand aan nuttige toepassing of verwijdering is ook nuttige toepassing of verwijdering.

Als in een inrichting in afwachting van afvoer naar elders, alleen opslag of overslag van afvalstoffen plaatsvindt, dan is dit hiermee een inrichting voor nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen.

Toelichting

Handelingen voorafgaand aan daadwerkelijk nuttige toepassing of verwijdering, zoals opslag, overslag worden namelijk ook gezien als handelingen van nuttige toepassing of verwijdering. Dit is gebaseerd op de systematiek van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, die via de Wet milieubeheer is geïmplementeerd (art. 1.1 Wm, definities afvalstoffen, nuttige toepassing en verwijdering). Zie kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG, bijlage 1, D15 en bijlage 2, R13.

Vergunningplicht

De vergunningplichtaanwijzing in de aanhef van categorie 28.10 van Bijlage I, Onderdeel C van het Bor heeft daarom ook betrekking op het opslaan of overslaan van afvalstoffen. Het op- of overslaan van afvalstoffen is dus vergunningplichtig als er geen uitzondering van categorie 28.10 op van toepassing is.