Wanneer is het opslaan, versnipperen of composteren van groenafval vergunningplichtig?

Vraag

Wanneer is opslag, versnipperen of composteren van groenafval vergunningplichtig?

Antwoord

Opslag van groenafval is vergunningplichtig, behalve in de volgende gevallen:

Opslaan van groenafval, voorafgaand aan inzameling, op de plaats waar het is ontstaan

Er is geen vergunningplicht voor het binnen een bedrijf opslaan van groenafval dat binnen datzelfde bedrijf is ontstaan en dat alleen wordt bewaard tot de verwerker het komt ophalen.

Opslaan van groenafval van derden

Er is geen vergunningplicht voor het opslaan van maximaal 600 m3 groenafval van derden.

Groenafval dat binnen de eigen inrichting is ontstaan en binnen dezelfde inrichting wordt versnipperd of gecomposteerd

Groenafval dat binnen de eigen inrichting is ontstaan en vervolgens wordt gebruikt binnen dezelfde inrichting kan maximaal 600 m3 vergunningvrij worden opgeslagen, versnipperd en gecomposteerd. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van groenafval dat later opnieuw wordt gebruikt als veevoer.

Groenafval van buiten de inrichting en dat ontstaat door eigen werkzaamheden

Groenafval dat is ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door de drijver van de inrichting kan maximaal 600 m3 vergunningvrij worden opgeslagen, versnipperd of gecomposteerd. Denk bijvoorbeeld aan een hovenier die snoeisel meeneemt naar zijn eigen bedrijf. Als de hovenier echter snoeisel van een particulier die zelf zijn tuin heeft gesnoeid meeneemt naar zijn eigen bedrijf, is wel een vergunning nodig voor het versnipperen of composteren. De hovenier heeft geen vergunning nodig als hij het groenafval van de particulier die zelf zijn tuin heeft gesnoeid alleen opslaat binnen zijn eigen bedrijf (maximaal 600 m3).

Verder

Restmateriaal afkomstig van de teelt van landbouwgewassen is ook een vorm van groenafval.

Wanneer handelingen plaatsvinden met groenafval dat is aan te merken als een gevaarlijke afvalstof, dan wordt het bedrijf vergunningplichtig (zie categorie 28.10, onder 1° en 28°).