Welke handelingen met afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen zijn vergunningplichtig?

Vraag

Welke handelingen met afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen zijn vergunningplichtig op basis van categorie 28.10 van bijlage I, onderdeel C, bij het Bor? Wat betekent het als deze voorwerpen geen elektronica mogen bevatten?

Antwoord

Zijn sier- en gebruiksvoorwerpen afvalstoffen? Dan kunnen bedrijven vergunningplichtig worden door handelingen met deze voorwerpen. Het is afhankelijk van het type bedrijf, de omvang van de handeling en de samenstelling van de voorwerpen of de handeling leidt tot vergunningplicht.

Opslaan van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen

Kringloopbedrijven en andere sectoren die afvalstoffen repareren/geschikt maken voor productrecycling hebben voor het opslaan van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen geen omgevingsvergunning milieu nodig als de opslagoppervlakte ten hoogste 1000 m2 is. Dit geldt voor afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen die een gevaarlijke afvalstof zijn (uitzondering 11° van categorie 28.10 Bor). Als het om ongevaarlijke afvalstoffen gaat dan is voor het opslaan van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen geen omgevingsvergunning milieu nodig als de opslagoppervlakte ten hoogste 6000 m2 is (uitzondering 25° van categorie 28.10 Bor).

Metaal- en kunststofrecyclingsbedrijven hebben voor het opslaan van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen geen omgevingsvergunning milieu nodig als de opslagcapaciteit ten hoogste 10 ton is. Dit geldt voor afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen die een gevaarlijke afvalstof zijn (uitzondering 20° van categorie 28.10 Bor). Als het om ongevaarlijke afvalstoffen gaat dan is voor het opslaan van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen geen omgevingsvergunning milieu nodig als de opslagoppervlakte ten hoogste 6000 m2 is (uitzondering 25° van categorie 28.10 Bor).

Andere bedrijven mogen afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen zonder omgevingsvergunning milieu opslaan als het geen gevaarlijke afvalstoffen zijn én de opslagoppervlakte ten hoogste 6000 m2 is (uitzondering 25° van categorie 28.10 Bor).

Voorbeelden van sier- en gebruiksvoorwerpen die gevaarlijke afvalstoffen zijn (niet uitputtende lijst):
 • Gepantserde papier loodkabels
 • Oliedrukkabels en teerhoudende kabels
 • Oliehoudende apparaten
 • Batterijen
 • Loodzuuraccu's
 • Gasontladingslampen en spaarlampen
 • ...

Geschikt maken voor recyclen als product van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen

Bedrijven die afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen geschikt maken voor recyclen als product, hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig (uitzondering 11° van categorie 28.10 Bor) als:

 • de oppervlakte voor reparatie ten hoogste 1.000 m2 is en
 • geen ontmanteling plaatsvindt als de sier- en gebruiksvoorwerpen gevaarlijke afvalstoffen zijn

Scheiden, strippen, knippen of shredderen van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen

Bedrijven die afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen scheiden, strippen en/of mechanisch verkleinen voor de recycling van de materialen (dus geen recycling als product), hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig (uitzondering 25° van categorie 28.10 Bor) als:

 • de verwerkingscapaciteit ten hoogste 50 ton sier- en gebruiksvoorwerpen per dag is en
 • de sier- en gebruiksvoorwerpen uitsluitend uit een combinatie van metaal, hout, kunststof, textiel, papier of karton bestaan en
 • de sier- en gebruiksvoorwerpen geen gevaarlijke afvalstoffen zijn en
 • de sier- en gebruiksvoorwerpen geen elektronica bevatten

Alleen metaal, hout, kunststof, textiel, papier of karton

Als sier- of gebruiksvoorwerpen uit combinaties met andere materialen dan metaal, hout, kunststof, textiel, papier of karton bestaan dan hebben bedrijven voor het scheiden, strippen of mechanisch verkleinen altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. Bijvoorbeeld als deze voorwerpen ook steen, aardewerk, glas of porselein bevatten.

Geen elektronica

De uitzondering voor elektronica is vooral bedoeld om te voorkomen dat er bijzondere metalen geshredderd worden. Deze zitten vooral op printplaten, in condensators en in chips.

Er is een verschil tussen elektrisch en elektronisch. Bij elektronica is er sprake van elektrotechnische onderdelen, zoals printplaten, chips en condensators. Een elektrisch apparaat met een aan/uit schakelaar of een stekker hoeft dus niet altijd elektronica te bevatten.

Mengen, opbulken, overslaan, verdichten van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen

Bedrijven hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig voor het opbulken, overslaan, verdichten of (onderling) mengen van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen. Als voorwaarde hiervoor geldt dat bedrijven geen omgevingsvergunning milieu nodig hebben voor het opslaan, scheiden, strippen, knippen of shredderen van afgedankte sier- en gebruiksvoorwerpen (uitzondering 34°, 35° en 36° van categorie 28.10 Bor). Voor verdichten geldt daarbij wel dat het niet om gevaarlijke afvalstoffen mag gaan.