Is het produceren van alcoholische dranken vergunningplichtig?

Vraag

Is een bedrijf dat alcoholische dranken maakt, zoals bier of jenever, vergunningplichtig?

Antwoord

Dat hangt er van af. Er is niet altijd een vergunningplicht, maar in de volgende gevallen wel:

  • Een bedrijf is vergunningplichtig bij de productie van alcohol volgens categorie 9.4 van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hiermee wordt echter de productie van pure alcohol bedoeld, niet van alcoholische dranken. Een ambachtelijke jeneverstokerij die geen pure alcohol maakt om later op te mengen, is dus niet vergunningplichtig.
  • Een bedrijf dat pure alcohol inkoopt om deze met water en smaakstoffen te mengen kan vergunningplichtig zijn. Het opslaan van pure alcohol in opslagtanks is namelijk vergunningplichtig op grond van categorie 4.4, onder f, van bijlage I bij het Bor.
  • Bierbrouwerijen hebben een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Voorschriften

Het maken van alcoholische dranken door brouwen of destilleren valt onder paragraaf 3.6.3, ‘industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken’. In voorschrift 3.137 staat dat deze paragraaf niet van toepassing is op ‘de productie van alcohol’. Ook hier wordt de productie van pure alcohol bedoeld.

Bij gebruik van groootkeukenapparatuur valt de productie van alcoholische dranken niet onder paragraaf 3.6.3 maar onder 3.6.1, 'bereiden van voedingsmiddelen'. Maar dan moet er wel sprake zijn van een 'inrichting' en dat is bij kleinschalige productie niet altijd het geval.

Opslag

De opslag van alcoholische dranken leidt in de meeste gevallen niet tot vergunningplicht. Meestal gelden de eisen van paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit. Zie verder Eisen alcoholische dranken in verpakking.