Dwangsom - innen op basis van een proces-verbaal mogelijk

Vraag

Is een proces-verbaal (van constatering van een overtreding)  door de politie voldoende basis om een dwangsom te innen?

Antwoord

In principe wel, tenzij in de dwangsombeschikking staat dat constatering alleen door een toezichthouder van de gemeente mag worden gedaan. Uit het opgemaakte pv moet wel duidelijk blijken door wie, wanneer en hoe die overtreding is geconstateerd. Het pv moet wel rechtsgeldig ter beschikking gesteld worden van het bestuursorgaan dat tot inning van de dwangsom zal overgaan (met toestemming OM).