Dwangsom - vergunningaanvraag afdwingen

Vraag

Kan een aanvraag voor een vergunning worden afgedwongen met een dwangsom?

Antwoord

Nee, uit de uitspraken ABRvS 21 maart 1997, JB 1997/100, ABRvS, 18 januari 2001, nr. 200001915/2 en ABRvS 12 juni 2002, nr. 200103022/1 kan worden geconcludeerd dat het niet mogelijk is een vergunningaanvraag af te dwingen door het opleggen van een dwangsom.

Het is wel mogelijk een dwangsom op te leggen voor het in werking hebben van een inrichting zonder vergunning of zonder toereikende vergunning (artikel 8.1, eerste lid Wm), als er maar voor wordt gezorgd dat in de last niet wordt gerefereerd aan het indienen van een vergunningaanvraag (ABRvS 3 juni 1996, Gst. 1996, 7054, 7). Uit de uitspraak ABRvS 19 november 1998, E03.98.0167 (Nwsbrief StAB 98-138) kan afgeleid worden dat ook het verbeuren van de dwangsom niet afhankelijk gesteld mag worden van het indienen van een aanvraag. Ook de te hanteren begunstigingstermijn mag dus niet afhankelijk gesteld worden van het indienen van een vergunningaanvraag.

Het lijkt er op dat alleen bij de vraag of de dwangsom ook daadwerkelijk ingevorderd gaat worden het indienen van een vergunningaanvraag een rol mag spelen.