BOA - is er een speciale helpdesk voor?

Vraag

Is er een speciale helpdesk BOA?

Antwoord

Ja. De helpdesk Buitengewoon opsporingsambtenaren heeft als hoofdtaken:

  • Het geven van voorlichting en informatie over de werkwijze met betrekking tot de behandeling van verzoeken om opsporingsbevoegdheid.
  • Het geven van informatie omtrent de stand van zaken met betrekking tot de verzoeken om opsporingsbevoegdheid.
  • Het verstrekken van aanvraagformulieren.

De helpdesk BOA is bereikbaar via de Dienst Justis, 088-9982288