Begunstigingstermijn sanctiebesluit

Vraag

Moet een sanctiebesluit een begunstigingstermijn bevatten?

Antwoord

Ja, in beginsel moeten zowel de bestuursdwangbeschikking als de last onder dwangsom een begunstigingstermijn bevatten.

Tijdens die termijn kunnen belanghebbenden maatregelen treffen om bestuursdwangtoepassing respectievelijk verbeurte van dwangsommen te voorkomen. Het bestuur moet hem belanghebbenden de tijd hiervoor te geven.

Gedragsovertredingen kunnen meestal van het ene op het andere moment worden beëindigd. Gedragsovertredingen kennen dus géén of een zéér korte termijn.

Zie voor een volledige uitleg een artikel van mr. A.B. Blomberg: De begunstigingstermijn bij sanctiebesluiten.

Zie ook de leidraadhandhavingsactiesentermijnen2021-1 (doc, 240 kB)