Dwangsom - Hoe hoog mag deze maximaal zijn

Vraag

Hoe hoog mag een dwangsom maximaal zijn?

Antwoord

De hoogte van de dwangsom moet in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van de vermeende geschonden belangen. En de beoogde werking van de last onder dwangsom. De dwangsom per tijdseenheid of per overtreding moet dus in redelijke verhouding staan tot de ernst van de overtreding. Terwijl het maximum ook moet afhangen van de omvang van het overtredende bedrijf.

Als uitgangspunt kan de informatie op de pagina Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) worden geraadpleegd.