BOA - Welk artikel biedt de wettelijke grondslag voor de BOA?

Vraag

Welk artikel biedt de grondslag voor de BOA?

Antwoord

Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn ambtenaren die door de minister van Justitie als zodanig zijn aangewezen (artikel 142 Sv). Artikel 17 lid 1 sub 2 van de WED biedt daarvoor de grondslag.