Consultatie kwaliteitscriteria 2019

Informele consultatie kwaliteitscriteria 2019

Dit betreft een inhoudelijke update van de VTH-kwaliteitscriteria versie 2.1. In de zomer van 2018 moet met de nieuwe set het bestuurlijke besluitvormingsproces in worden gegaan. Voordat deze set wordt aangeboden vraagt de werkgroep VTH organisaties om een kritische blik en eventuele aanvullingen of commentaar op de inhoud.

De opdracht van de Stuurgroep (namens het IPO en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) aan het kernteam:

Kom met een breed gedragen voorstel voor de update van de kwaliteitscriteria. Het is geen nieuwe set, maar een verbeterde versie. Onder andere onvolkomenheden en fouten zijn er uit gehaald. Het betrof verouderde terminologie, andere activiteiten, achterhaalde opleidingen, criteria die niet meer gelden. De kwaliteitscriteria moeten na deze update aansluiten bij de actuele uitvoeringspraktijk.

Het kernteam heeft, in samenspraak met vele betrokkenen in het werkveld, deze versie opgeleverd. De stuurgroep daagt u uit om met verbetersuggesties te komen. De suggesties kunnen tot uiterlijk 1 september 2018 worden gemaild aan omgevingswet@vng.nl. De suggesties zullen worden besproken en verwerkt.

In het najaar van 2018 kan dan een geüpdatete set kwaliteitscriteria 2019 formeel worden vastgesteld.

Meer weten over het proces? Vraag het Marc du Maine (marc.du.maine@rws.nl), projectleider Actualisering kwaliteitscriteria 2.1.

Of stel uw vraag via het helpdeskformulier.