Handhavingsestafette 2018

Dinsdag 5 juni 2018 werd de Handhavingsestafette (HHE) Flevoland en Gooi en Vechtstreek afgesloten. De jaarlijkse estafette heeft 13 integrale projecten uitgevoerd in 12 verschillende gemeenten.

Doel van de Handhavingsestafette is tweeledig:

  1. bevorderen van de veiligheid van de leefomgeving
  2. verbetering van de samenwerking tussen toezichthouders, BOA’s en inspecteurs die werkzaam zijn in het werkgebied van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek

De eerste resultaten laten zien dat de meeste bedrijven en burgers zich houden aan de regels. Toch is er er ook wel een aantal keer gehandhaafd omdat men zich niet zo goed aan de regels hield.

De estafette maakt verder duidelijk dat het zinvol is om te blijven investeren in samenwerking en kennis delen. U leert van elkaar waardoor u bij het uitvoeren van uw eigen werk ook toezichtpunten van uw collega’s mee kunt nemen, het zogenaamde signaaltoezicht.

De definitieve resutaten van het onderzoek komen later dit jaar naar buiten.

Zie het complete persbericht.


Uw onderwerpen