Wat is Compliance Assistance?

Vraag

Wat is Compliance Assistance?

Antwoord

Compliance Assistance is een methodiek om iemand of een bedrijf beter in staat te stellen om zelf voor naleving te zorgen. Hiervoor zijn vele vormen denkbaar, maar het heeft altijd te maken met de overdracht van kennis en informatie.

Deze methodiek wordt door de VROM-inspectie gebruikt. Zie de vrom brochure (pdf, 84 kB) met daarin tien veel gestelde vragen en antwoorden.