Op- en overslag

De Europese Commissie heeft de BREF op- en overslag vastgesteld in 2006. Het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

Toepassingsgebied

Deze horizontale BREF gaat in op alle soorten op- en overslag. De BREF is van belang voor bijna alle IPPC-categorieën en overige installaties. De maatregelen moeten wel in een redelijke verhouding staan tot de schaal van de installatie zoals bij tank op- en overslagbedrijven.

De BREF beschrijft de volgende op- en overslagvoorzieningen:

 • Opslag van vloeistoffen en vloeibare gassen in tanks:
  • open tanks
  • tanks met extern drijvend dak
  • tanks met vast dak bovengronds
  • horizontale tanks (atmosferisch)
  • horizontale tanks (drukopslag)
  • verticale tanks (drukopslag) sferen (drukopslag)
  • ingeterpte tanks (drukopslag)
  • tanks met intern drijvend dek (variabele dampruimte)
  • gekoelde tank
  • ondergrondse tank
 • Transport en overslag van vloeistoffen en vloeibare gassen
 • Opslag van vaste stoffen
 • Transport en overslag van vaste stoffen

[download scope] (pdf, 121 kB)

Beschikbare documenten

Herziening

Meer informatie vindt u op de site van het IPPC bureau (Engels).


overslag

Wettelijke verplichtingen bevoegd gezag

Meer informatie vindt u in de Handleiding IPPC.