Vragen en antwoorden

Via onderstaande links vindt u vragen en antwoorden van Kenniscentrum InfoMil over:

  • het toetsen aan beste beschikbare technieken (BBT-toets) bij vergunningverlening
  • de IPPC database
  • de werkingssfeer van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies
  • BBT-conclusies inhoudelijk

Naast InfoMil biedt de Europese Commissie enkele vragen en antwoorden aan.


Vragen en antwoorden op de Europese website

Op de Europese website staan ook vragen en antwoorden over de Richtlijn industriële emissies. De vragen en antwoorden over de IPPC-richtlijn staan op een gearchiveerde website. Deze vragen en antwoorden kunnen nog steeds goed bruikbaar zijn, want de meeste IPPC-categorieën zijn ongewijzigd overgenomen in de Richtlijn industriële emissies.