Bij een IPPC-installatie moet een situatierapport worden ingediend. Wat is een situatierapport?

Vraag

Bij IPPC-installaties moet een situatierapport uitgevoerd worden. Wat is een situatierapport?

Antwoord

Het situatierapport is het bodemonderzoek dat voorafgaand aan de start van de activiteit uitgevoerd moet worden voor IPPC-installatie. Op de pagina over bodemonderzoek staat meer informatie.

De verplichting hiertoe staat in artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit. Op basis van artikel 4.3 lid 2 van de Regeling omgevingsrecht moet de vergunningaanvrager van een IPPC-installatie het situatierapport voor de start van de activiteiten indienen. Dit is een implementatie van artikel 22 van de Richtlijn Industriële Emissies. Een situatierapport bevat:

  • informatie over het huidige en zo mogelijk eerder gebruik van het terrein
  • bestaande informatie over bodem- en grondwatermetingen die de toestand weergeven op het tijdstip van opstelling van het rapport